"Firma z zasadami" to program, któremu przyświecają ogólnoludzkie zasady stanowiące podwaliny kultury. Naszymi priorytetami są dobro, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość i zaufanie. To właśnie te wartości, będące podstawą relacji międzyludzkich, gwarantują tworzenie przyjaznego środowiska biznesowego. Wiem, że biznes oparty na tych kluczowych wartościach przynosi i korzyści materialne, i satysfakcję. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorstwa w wymienionym programie budowana / wzmacniana jest opinia firmy - jej pozytywne postrzeganie, a my konsumenci mamy pewność wyboru właściwego kontrahenta / dostawcy / usługodawcy / produktu.

Jan Trzciński prezes fundacji “To co najważniejsze”

Strona 41 z 41