W dzisiejszych czasach, pełno jest sztuczek marketingowych, kruczków sprzedaży oraz możliwości nakłonienia klientów do skorzystania z oferowanych produktów i usług.  Wszystko po to, by dana firma mogła utrzymać się na rynku.

Czy istnieje jednak inny sposób na to, by budować swoją markę oraz sprawić, by potencjalni odbiorcy sami do nas przychodzili?

08 sierpień 2014

"Firma z zasadami" to program, któremu przyświecają ogólnoludzkie zasady stanowiące podwaliny kultury. Naszymi priorytetami są dobro, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość i zaufanie. To właśnie te wartości, będące podstawą relacji międzyludzkich, gwarantują tworzenie przyjaznego środowiska biznesowego. Wiem, że biznes oparty na tych kluczowych wartościach przynosi i korzyści materialne, i satysfakcję. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorstwa w wymienionym programie budowana / wzmacniana jest opinia firmy - jej pozytywne postrzeganie, a my konsumenci mamy pewność wyboru właściwego kontrahenta / dostawcy / usługodawcy / produktu.

Jan Trzciński prezes fundacji “To co najważniejsze”

Strona 41 z 41