Idee, prezes, początki
28-11-2023

Fundacja "To co najważniejsze". Jakie wartości nam przyświecają?  Uczciwość, pozytywne nastawienie, gotowość do pomocy.  Program „Firma z zasadami” dedykowany jest wszystkim przedsiębiorcom, którym bliska jest idea budowy solidnych podstaw biznesu dającego wielką satysfakcję z działalności. Opieramy się na wartościach chrześcijańskich a hasłem przewodnim jest (wg św. Ignacy Loyola): „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”. Wartości przez nas promowane, bliskie są wszystkim ludziom dobrej woli. 

Czytaj więcej...
11-07-2023

Przewodzenie innym to więcej niż teoria: chodzi o zmianę sposobu sprawowania przywództwa. Oznacza to zaangażowanie się w zmodyfikowanie własnego postępowania. Czy przywódcy służący samym sobie nagle widzą światło i w jednej chwili stają się na zawsze przywódcami służącymi innym ?

Czytaj więcej...
20-04-2023

Co to znaczy być liderem na wzór Pasterza? Jako chrześcijanie mamy konkretny wzorzec do naśladowania. Fundacja APTISSIMI współpracująca z Talentem, zaprasza na unikalne wydarzenie – wyprawę górską, podczas której będziemy doświadczać przywództwa służebnego towarzysząc pasterzom w ich drodze z owcami.

Czytaj więcej...
13-03-2023

Droga przywództwa (a szczególnie przywództwa służebnego) rozpoczyna się w sercu od motywacji i intencji. Kolejnym etapem jest system wierzeń przywódcy i jego sposób postrzegania roli lidera. Każdy wielki przywódca ma własne podejście do kwestii sprawowania przywództwa, pokazujące, jak widzi swoją rolę i relację z osobami, na które wywiera wpływ. Wszyscy patrzą, jeżeli lider żyje sformułowaną wizją, inni będą gotowi pójść za jego przykładem.

Czytaj więcej...
29-01-2023

  Rzeczywiste powodzenie przywództwa wg wartości zależy od tego jak wyraźnie zostały określone i uszeregowane wartości i na ile przywódca nimi żyje. Wszyscy patrzą, jeżeli lider żyje sformułowanymi przez siebie wartościami, inni będą gotowi pójść za jego przykładem.

Czytaj więcej...
Innowacyjne oprogramowanie dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Nowoczesne biuro rachunkowe dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Szkolenia dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych