Zgłoś nadużycie

Istotnym założeniem funkcjonowania programu „Firma z zasadami” jest, aby przyznawane certyfikaty znajdowały odzwierciedlenie w rzeczywistości. W związku z tym stworzyliśmy narzędzie do weryfikowania jakości usług świadczonych przez firmy, które posługują się naszym logo. Ich kontrahenci, klienci oraz współpracownicy mogą zgłaszać zastrzeżenia do działalności członków programu.

Osoba zgłaszająca
* pole wymagane, ** jedno z pól jest wymagane