Procedura przyznania certyfikatu "Firma z zasadami"

Firma zarejestrowana w bazie "Firm z zasadami" powyżej 6 miesięcy

TAK
NIE
NIE

Opłata obejmująca koszty związane z przeprowadzeniem weryfikacji podstawowej
(na podstawie faktury pro forma)

Opłata obejmująca koszty związane z przeprowadzeniem audytu weryfikacyjnego
(na podstawie faktury pro forma)

Opłata obejmująca koszty związane z przeprowadzeniem audytu weryfikacyjnego osób działających w organizacjach typu: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent", Towarzystwa Biznesowe, Wiara w biznesie.
(na podstawie faktury pro forma)

1 tydzień - przybliżony czas weryfikacji

1 miesiąc - przybliżony czas trwania procedury audytu

Decyzja Kapituły Programu

NIE
TAK

Przeprowadzony audyt wykazał okoliczności niepozwalające na przyznanie certyfikatu
(po 6 miesięcznym okresie karencji podmiot może ponownie ubiegać się o przyjęcie do Programu)

Powiadomienie podmiotu o pozytywnym wyniku weryfikacji, uhonorowanie nowego uczestnika Programu certyfikatem oraz przekazanie dokumentów certyfikacji

Opłata jest wymagana przed przystąpieniem do procesu weryfikacji podmiotu