Przywództwo 3.Trening

Przewodzenie innym to więcej niż teoria: chodzi o zmianę sposobu sprawowania przywództwa. Oznacza to zaangażowanie się w zmodyfikowanie własnego postępowania. Czy przywódcy służący samym sobie nagle widzą światło i w jednej chwili stają się na zawsze przywódcami służącymi innym ?

Należy pamiętać, że my wszyscy, służymy samym sobie, i jeżeli ktoś, jako lider, zapamiętale służy tylko samemu sobie, całkowita przemiana może być bardzo trudna. Można wyodrębnić trzy sytuacje, w których przywódcy służący samemu sobie mogą ulec przemianie, by zacząć służyć innym.   

Pierwsza wiąże się z doświadczeniem otarcia się o śmierć. Ludzie, którzy uważają, że dostali drugą szansę albo, że ich dni są policzone, wydają się „mięknąć” (gdy stają wobec własnej śmiertelności). Zaczynają wtedy patrzeć inaczej, uświadamiać sobie, że w życiu bardziej chodzi o dawanie niż branie i o służenie, nie zaś oczekiwanie, że inni będą nam służyli.

Drugim czynnikiem prowadzącym do przemiany podejścia do życia jest „przebudzenie”. Takie przeobrażenie nie może się dokonać bez zbudowania więzi z Bogiem. Gdy zaczniemy z Nim „chodzić”,  On będzie nas stale wzywał do porzucenia zwyczajów przywódcy służącego sobie i do naśladowania Go.

Trzecia sytuacja przyczyniająca się do przemiany to posiadanie znaczącego wzoru do naśladowania. Jeżeli ludzie wystarczająco często gromadzą się wokół kogoś stanowiącego wzór służebnego przywództwa, to jego zachowanie zaczyna się im udzielać.

Służebni przywódcy przede wszystkim troszczą się o powierzone im osoby, chcą by one rozkwitały i mogły wypełnić swój wyjątkowy cel i powołanie. Kluczowym działaniem służebnego przywódcy jest pełnienie roli trenera wydajności- długofalowe inwestowanie w życie tych, którzy za nim postępują. Rola trenera wydajności składa się z trzech części, planowania, codziennego instruktażu oraz oceny wydajności. Kiedy cele i kierunek zostaną jasno określone, przywódca koncentruje się na codziennym instruktażu, pomagając powierzonym mu osobom w osiągnięciu najlepszych wyników.

Występują cztery etapy uczenia się nowych zasad: 1. Początkujący (nowy), 2. Adept (w trakcie szkolenia), 3. Praktyk (zdolny do samodzielnej pracy), 4. Nauczyciel (mistrz zdolny do nauczania innych).

Rola przywódcy pozostaje niezmienna w ciągu całego procesu zmiany – polega ona na „prowadzeniu” ucznia tak by mógł on przechodzić na kolejne etapy rozwoju. Droga przywództwa (a szczególnie przywództwa służebnego) rozpoczyna się w sercu od motywacji i

 

Dalszy ciąg w następnym artykule.

Opracowanie na podstawie książki:

„Jak być przywódcą na wzór Jezusa ?”

Ken Blanchard

Phil Hodges

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz