Co oznacza brak uchwały Sądu Najwyższego dla „Frankowiczów” ?

Dla nas, lub naszych znajomych posiadających kredyt frankowy, poniższy artykuł jest lekturą obowiązkową !             

W dniu 2 września 2021 r., Sąd Najwyższy zamiast wydania długo wyczekiwanej uchwały (w sprawie o sygnaturze III CZP 11/21), mającej na celu ujednolicenie orzecznictwa w sprawach kredytów „frankowych” (wydanie uchwały było pierwotnie planowane na marzec 2020 r., następnie odroczone na kwiecień 2020 r., i następnie na maj 2020 r.), zajął się wyłącznie swoimi problemami organizacyjnymi. Po kilku godzinach narad SN wydał postanowienie, w którym zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z kilkoma pytaniami dotyczącymi możliwości orzekania przez ten Sąd, z uwagi na wskazane w zapytaniu wątpliwości co do prawidłowości powoływania sędziów

Ośmiu sędziów SN złożyło też w tej sprawie oświadczenie (https://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/AllItems/Oświadczenie%20z%20dnia%202%20września%202021%20r.pdf), w którym wyrazili ubolewanie, że z uwagi na zaistniałą sytuację, Sąd Najwyższy nie jest obecnie w stanie podjąć przedmiotowej uchwały w sprawach „frankowych”.

Taki rozwój wydarzeń powoduje, że kilkaset tysięcy osób, które nadal spłacają kredyt „frankowy” (czy też osób, które już spłaciły taki kredyt, ale chciałyby skierować sprawę do sądu celem odzyskania części środków) pozostaje w niepewności co do swojej sytuacji prawnej.

Zdaniem mec. Adriana Kessler (www.kessler-kancelaria.pl ), specjalizującego się w sprawach kredytów indeksowanych / denominowanych do CHF, skutki powyższego stanu rzeczy dla kredytobiorców „frankowych”, są następujące:

1.Sąd Najwyższy nie będzie w ogóle zajmował się przedmiotową uchwałą w sprawach „frankowych” dopóki TSUE nie odpowie na postawione pytania, co zajmie prawdopodobnie co najmniej 1,5-2 lata

2.brak wydania przez Sąd Najwyższy uchwały i zwrócenie się z pytaniami do TSUE dotyczącymi de facto organizacji i funkcjonowania SN, nie jest podstawą do braku prowadzenia czy też zawieszania indywidualnych - już toczących się - postępowań sądowych  jak dotąd większość sędziów, w oczekiwaniu na uchwałę SN, nie podejmowało żadnych czynności w sprawie lub nawet zawieszało toczące się postępowania

3.dotychczasowe orzecznictwo jest stabilne i w ponad 90% korzystne dla kredytobiorców – brak wydania uchwały przez SN nic nie zmienia w tym zakresie (jest już bowiem wiele korzystnych dla kredytobiorców wyroków SN, nie wspominając już o korzystnych wyrokach TSUE)

4.obecna sytuacja jednoznacznie pokazuje, że dalsze czekanie przez tych kredytobiorców, którzy jeszcze wahali się ze skierowaniem sprawy do sądu – z uwagi na wyczekiwanie na uchwałę SN – nie ma już racji bytu; po pierwsze, nie wiadomo bowiem, czy ta uchwała zostanie w ogóle kiedykolwiek wydana (a jeśli tak to czy będzie równie korzystna dla kredytobiorców co obecne orzecznictwo); poza tym, w ciągu 2-3 lat można już mieć prawomocnie zakończoną sprawę; czekanie ze złożeniem pozwu leży wyłącznie w interesie banków, albowiem część roszczeń ulega sukcesywnemu przedawnieniu

5.obecnie należy raczej spodziewać się „odmrożenia” czynności sądów w sprawach „frankowych” i kolejnej lawiny pozwów, które zaleją sądy w całej Polsce

Warto zwrócić uwagę, że problem kredytów „frankowych” nie dotyczy tylko konsumentów, czyli osób, które zaciągnęły taki kredyt w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Tego typu kredyty były również zaciągane w celach komercyjnych, czyli przez osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, na cele związane z taką działalnością. Jest już coraz więcej korzystnych dla przedsiębiorców wyroków w takich sprawach. 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Kessler prowadzi już kilkadziesiąt spraw „frankowych”, dotyczących zarówno kredytów aktywnych jak też już spłaconych, przeciwko poniżej wyszczególnionym bankom:

• mBank S.A. (dawny BRE Bank) 

• Bank Millennium S.A (kredyty tego banku oraz dawnego Eurobank)

• Bank BPH S.A. (kredyty denominowane tego banku oraz dawnego GE Money Bank),

• Santander Bank Polska S.A. (kredyty dawnego Kredyt Bank S.A.) 

• PKO Bank Polski S.A. (kredyty tego banku oraz Nordea-Habitat), 

• Raiffeisen Bank International AG (kredyty denominowane oraz indeksowane) 

• Getin Noble Bank S.A. 

• BNP Paribas Bank Polska (kredyty dawnego Fortis Bank) 

Kancelaria, jako jedna z nielicznych w Polsce, udostępnia również darmowy „kalkulator” (www.kalkulatornadplatfrankowych.pl), umożliwiający samodzielne wykonanie szacunkowych wyliczeń związanych z rozliczeniem umowy kredytowej. 

Chcesz uzyskać bezpłatną analizę swojej umowy prześlij słowo "TAK" na adres

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz