Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie korzyści ma firma z uczestnictwa w programie „Firma z zasadami”?
  • Dołącza do grona zadeklarowanych, uczciwych firm; budujemy silną społeczność etycznych firm.
  • Dotrze do nowych klientów poprzez:
   • zarejestrowanie w bazie danych „Firm z zasadami” na stronie www.firmazzasadami.pl ,
   • promocję postu z informacją o jej działalności na fanpage'u programu „Firma z zasadami” na www.facebook.com,
   • umieszczenie artykułu o firmie na blogu na stronie http://blog.firmazzasadami.pl ,
   • promocję wizytówki firmy na stronie internetowej programu „Firmy z zasadami” (logo i opis firmy).
  • Stanie się bardziej konkurencyjna :
   • klient wybierze firmę, jeżeli zauważy, że ona posługuje się logiem „Firma z zasadami” - klient będzie miał pewność, że firma kieruje się wartościami tj. pogoda ducha, bycie pomocnym, szacunek, uczciwość.
  • W firmie wzrośnie motywacja do etycznego postępowania w stosunku do klientów, pracowników, kontrahentów - reprezentanci (właściciele) firmy własnoręcznie podpisują się pod deklaracją, że będą postępowali zgodnie z zasadami (pogoda ducha, bycie pomocnym, z szacunkiem do drugiego człowieka, uczciwie).
  • Podstawowy wpis do „Bazy firm z zasadami” na www.firmazzasadami.pl jest bezpłatny. W opcji płatnej zgodnie z regulaminem (par.10) firma otrzymuje certyfikat zabezpieczony przed kopiowaniem, w ozdobnej ramce, do umieszczenia na ścianie oraz materiały reklamowe tj. m. i. kubek z logo programu, taśmy pakowe, naklejki na samochód i drzwi wejściowe, kalendarze i inne gadżety, oraz prawo do posługiwania się logo programu na wszelkich materiałach marketingowych. W jednej z opcji (par.10 – regulaminu) firma - Uczestnik programu jest promowany w tzw. Social media (p.w. FB.com). Aktualność Uczestnictwa w projekcie potwierdza, że od czasu rejestracji w programie „Firma z zasadami” (wpisu do bazy lub nadanie certyfikatu) do dzisiaj firma nie miała niezadowolonego klienta. Jeżeli jakiś klient będzie uważał, że firma nie przestrzega zadeklarowanych zasad to zgłasza to fundacji, która po potwierdzeniu tego odbiera certyfikat . Dlatego wartość Uczestnictwa w programie "Firma z zasadami" wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem programu tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres (od początku uczestnictwa w programie) firma nie miała niezadowolonego klienta / pracownika / kontrahenta.
 2. Jak są weryfikowane firmy przystępujące do programu?
  • Przystąpienie do programu jest deklaratywne – właściciel każdej firmy (jeśli podpisze własnoręcznie deklarację przestrzegania zasad programu) staje się członkiem społeczności firm z zasadami, ale
  • Jeśli jakiś klient zgłosi fundacji nieprzestrzeganie zasad przez daną firmę i fundacja to potwierdzi to natychmiast certyfikat jest odbierany, dzięki czemu klienci wiedzą (widząc logo programu "Firma z zasadami" w danym przedsiębiorstwie), że firma jest uczciwa (do dziś nie miała niezadowolonego klienta). We wszystkich innych programach certyfikujących, które są na rynku, otrzymuje się certyfikat po jednokrotnej weryfikacji firmy. Za miesiąc, za pół roku, za rok taka firma może ciągle okazywać taki certyfikat, mimo, że była sprawdzona tylko raz przed nadaniem. W przypadku certyfikatu „Firma z zasadami” uczestnik, tak naprawdę, jest weryfikowany ciągle – przez każdego klienta, pracownika, kontrahenta. Każdego dnia certyfikat może być odebrany (w przypadku, jeżeli fundacja potwierdzi zasadność negatywnych opinii).
 3. Jakie są koszty przystąpienia do programu "Firma z zasadami"?
  • Program certyfikowania przedsiębiorstw „Firma z zasadami” prowadzony jest przez fundację „To co najważniejsze”. Celem fundacji nie jest zysk lecz promocja etycznych firm. Dlatego wszystkie środki finansowe pozyskane przez fundacje przeznaczane są na działania marketingowe, których celem jest promocja firm uczestniczących w programie.
  • Podstawowy wpis danych Uczestnika do „Bazy firm z zasadami” obejmujący: nazwę firmy, branżę, dokładny adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres strony www, adres poczty e-mail oraz wizytówkę firmy jest bezpłatny.
  • Pakiet gadżetów z logiem Programu „Firma z zasadami” (obejmujący m.in. długopisy, smycze, żetony do wózków sklepowych, taśmy pakowe) przewidziany dla firm przystępujących do bazy „Firm z zasadami” jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie koszty przesyłki w wysokości 16 złotych netto.
  • Usługa marketingowa w wysokości 79 złotych netto obejmująca:
   • umieszczeniu banneru reklamowego na stronie www.firmazzasadami.pl;
   • stworzenie i opublikowanie artykułu na podstawie przeprowadzonej rozmowy z Uczestnikiem programu, promocji artykułu na facebooku oraz na blogu na stronie www.firmazzasadami.pl;
   • stworzenie, opublikowanie oraz sponsorowana promocja postu o Uczestniku na facebooku na fanpag'u Programu.
  • Certyfikat „Firma z zasadami” w wysokości 99 złotych netto – przygotowany specjalną metodą dokument zabezpieczony przed kopiowaniem, w ozdobnej ramce z prawem do korzystania z chronionego prawnie loga/znaku Programu „Firma z zasadami” na wszelkich materiałach marketingowych Uczestnika Programu. Opłata za licencję na użytkowanie Znaku Programu w następnych latach wynosi 90 zł netto rocznie.
 4. Na co idą pieniądze pozyskane z ewentualnych opłat od uczestników programu „Firma z zasadami”?
  • Na promocję firm - uczestników programu „Firma z zasadami”,
  • Na pokrycie kosztów funkcjonowania programu.
 5. Czy certyfikat jest związany z wiarą?
  • Program promuje wartości uniwersalne,
  • Program prowadzi fundacja, która nie jest związana z kościołem,
  • Wartości, które promuje projekt „Firma z zasadami” są wartościami chrześcijańskimi.
  • Hasłem przewodnim programu jest „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”.
 6. Czym zajmuje się fundacja?
  • W tej chwili głównym projektem fundacji jest program „Firma z zasadami”.
  • Wg statutu fundacji głównym celem jej jest :
   • podtrzymywanie oraz upowszechnianie wiedzy, nauki oraz rozwoju świadomości kulturowej, społecznej, religijnej, myśli cywilizacyjnej i filozoficznej,
   • upowszechnianie i ochrona wolności, godności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 7. Ile firm przystąpiło do programu?
  • Do tej pory do programu zgłosiło się kilkaset firm,
 8. Kiedy ruszył program?
  • Z końcem 2014 roku
 9. Jak dopełnia się formalności związane z przystąpieniem do programu ?
  • Każda firma może przystąpić do programu (może to być działalność gospodarcza spółka cywilna, spółka z o.o. lub każda inna spółka),
  • Pracownicy fundacji docierają do potencjalnego uczestnika programu w sposób telefoniczny, e-mailowy lub bezpośredni informując o programie „Firma z zasadami” lub też reprezentant firmy zgłasza się do programu poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej www.firmazzasadami.pl/dolacz ,
  • Zespół programu „Firma z zasadami” wysyła e-mailem „formularz przystąpienia” do wypełnienia danymi firmy (potrzebnymi do wpisu w „Bazie firm z zasadami”); potencjalny uczestnik wypełnia go i wysyła jego skan e-mailem zwrotnym (deklaracja to spis zasad, które promuje program),
  • Po sprawdzeniu formalności Zespół programu w zależności od wybranych opcji na formularzu realizuje je. Zespół programu rejestruje firmę w „Bazie firm z zasadami" (wpis jest całkowicie bezpłatny); wg opcji płatnych: wysyła certyfikat (z umową licencji na używanie znaku programu) z materiałami reklamowymi oraz zgodnie z regulaminem rozpoczyna promocję nowego Uczestnika programu.
 10. Jak długi jest okres wypowiedzenia umowy przystąpienia do programu.
  • Uczestnik przystępuje do programu na czas nieokreślony. W każdej chwili może wystąpić z programu bez okresu wypowiedzenia, lecz powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Organizatora (fundację), pocztą, e-mailem lub telefonicznie.
 11. Jaki dokument opisuje program certyfikowania firm „Firma z zasadami” ?