W tym miesiącu po raz pierwszy przedsiębiorcy wpłacą składki do Zakład Ubezpieczeń Społecznych według nowych przepisów. Wszystko wskazuje na to, że będzie dużo prościej i szybciej. Zmiany są znaczne i warto o nich pamiętać już teraz, podczas opłacania składek za grudzień 2017 r.

Dotychczas przedsiębiorcy opłacali poszczególne składki osobnymi przelewami. Na inne konto należało wpłacić składkę na ubezpieczenie społeczne, na inne – składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na jeszcze inne konta – składkę na fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych. Co ważne, nie mogły one zostać opłacone zwykłym przelewem, jakim na przykład regulujemy należności za prąd czy czynsz. By dokonać wpłat, należało skorzystać ze specjalnego formularza przelewu w swoim banku, a także uzupełnić go o wiele dodatkowych danych.

Od 1 stycznia tylko jeden przelew
Co zmienia się od tego roku? Modyfikacje są znaczne. Od stycznia bowiem wszystkie składki do ZUS będzie można wykonać jednym, zwykłym przelewem. Przekazane do ZUS środki zostaną rozdysponowane na poszczególne składki na:

• ubezpieczenia społeczne,

• ubezpieczenie zdrowotne,

• Fundusz Pracy,

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Żadnych dodatkowych danych
Dotychczas każdy przelew musiał zawierać dodatkowe dane przedsiębiorcy:

• numer konta bankowego – jeden z czterech, w zależności od rodzaju składki;

• dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego),

• okres rozliczeniowy, za jaki wykonywany był przelew (miesiąc i rok),

• numer umowy przedsiębiorcy z ZUS.
Teraz na przelewie trzeba będzie jedynie wpisać jeden numer konta bankowego – przypisany do danego przedsiębiorcy tak zwany numer konta składkowego.

Skąd pozyskać indywidualny numer konta składkowego?
Pod koniec ubiegłego roku ZUS rozsyłał do przedsiębiorców listy polecone z przydzielonym numerem. Jeśli z jakiegoś powodu taki list do kogoś nie dotarł – wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwonić na infolinię. Ważne, by zrobić to możliwie szybko, bo pierwsze składki należy uiścić do 10 stycznia (jeśli przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia) lub 15 stycznia (jeśli przedsiębiorca opłaca składki za siebie i pracowników). Jeśli przelejemy środki do ZUS na ubiegłorocznych zasadach – przelew zostanie zwrócony, ponieważ dotychczasowe konta zostały zamknięte.

Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz