Procedura przyznania certyfikatu "Firma z zasadami"

Firma zarejestrowana w bazie "Firm z zasadami" powyżej 6 miesięcy

Opłata w wysokości 99 złotych za przeprowadzenie weryfikacji podstawowej
(na podstawie faktury pro forma)

Opłata w wysokości 360 złotych za przeprowadzenie audytu weryfikacyjnego
(na podstawie faktury pro forma)

Opłata100 zł dsób działających w organizacjach typu: Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców "Talent", Towarzystwa Biznesowe, Wiara w biznesie.

1 tydzień - przybliżony czas trwania weryfikacji
1 miesiąc - przybliżony czas trwania procedury audytu
Decyzja Kapituły Programu
NIE
TAK

Przeprowadzony audyt wykazał okoliczności niepozwalające na przyznanie certyfikatu
(po 6 miesięcznym okresie karencji podmiot może ponownie ubiegać się o przyjęcie do Programu)

Powiadomienie podmiotu o pozytywnym wyniku weryfikacji, uhonorowanie nowego uczestnika Programu certyfikatem oraz przekazanie dokumentów certyfikacji

Opłata jest wymagana przed przystąpieniem do procesu weryfikacji podmiotu