W sklepach na dobre rozpoczął się okres przedświąteczny. Na wystawach dominują bożonarodzeniowe ozdoby, zaś w galeriach handlowych Mikołaje i Śnieżynki zachęcają klientów do zakupów. Listopad i grudzień do złoty okres dla sprzedawców, ale także doskonały moment, by dorobić sobie do domowego budżetu wykonując różne prace zlecone. Pracodawcy oferujący prace dorywcze nierzadko stoją jednak przed dylematem, jaką formę umowy zawrzeć ze zleceniobiorcami. Te decyzje są szczególnie ważne w 2017 roku, ponieważ zmienił się status osób zatrudnianych na umowę-zlecenie.

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje na temat obu rodzajów umów cywilnoprawnych: umowy o dzieło i umowy-zlecenie. Decyzja co do tego, jaką formę umowy podpisać z osobą, którą chcemy zatrudnić do prac dorywczych, zależy przede wszystkim od rodzaju czynności, jakie będzie ta osoba wykonywać. Nie ma tu zatem dowolności i wyboru umowy najkorzystniejszej dla pracodawcy. Warto o tym pamiętać. Zobaczcie zatem, czym się różnią obie umowy i w jakich sytuacjach się je podpisuje.

 
Umowa o dzieło
Umowa-zlecenie
Rodzaj umowy
 • cywilnoprawna – nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy 
 • cywilnoprawna – nie mają tu zastosowania przepisy Kodeksu Pracy
 
Wymagana forma zawarcia umowy
 • dowolna – również ustna
 • pisemna
 
Przedmiot umowy
 • wykonanie konkretnego dzieła (rezultat) – jednorazowego i indywidualnego
 
 • zobowiązanie się do starannego wykonania określonych w umowie czynności (brak rezultatu)
Cecha szczególna umowy
 • efekt (rezultat) umowy szczegółowo i precyzyjnie określony w umowie i tylko za wykonanie dzieła zakończonego określonym rezultatem jest wypłacane wynagrodzenie
 • zazwyczaj czynności opisane w umowie-zleceniu są powtarzalne i cykliczne a wykonawca nie jest wynagradzany za konkretny rezultat, ale za staranne wykonanie obowiązków
Minimalna stawka godzinowa
 • nie obowiązuje
 • obowiązuje – w 2017 r. jest to 13 zł brutto
Konieczność ewidencjonowania przepracowanych godzin
 • nie
 • tak (w większości przypadków)
Termin wypłaty wynagrodzenia
 • brak regulacji, a więc jest to termin dowolnie ustalony przez obie strony umowy
 • w formie pieniężnej przynajmniej raz w miesiącu (po przekroczeniu w miesiącu minimalnego wynagrodzenia możliwe wynagrodzenie w formie rzeczowej)
Konieczność opłacania składek
 • nie
 • ZUS (jeśli to jedyna forma zatrudnienia danego pracownika, w której opłacane są składki; nie dotyczy studentów do 26 roku życia)
Zaliczka na podatek dochodowy
 • tak
 • tak
Gwarancja urlopu dla pracownika
 • nie
 
 • nie
Okres wypowiedzenia umowy
 • może być wypowiedziana jedynie wówczas, gdy wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową lub nie dotrzymuje ustalonych terminów
 • nie obowiązuje
 
Reklamacja zleceniodawcy dotycząca jakości wykonanej pracy
 • jest możliwa
 • nie jest możliwa
Zobacz więcej artykułów na blogu
Obserwuj

Dodaj komentarz